Runway 2017
"Wild Nature" - Hong Kong Fashion Week
HKAW-2017
HKAW-2017
HKAW-2017
HKAW-2017
HKAW-2017
HKAW-2017
HKAW-2017
HKAW-2017

"Tranquility" - Runway Dubai, Dubai

Runway Dubai
Runway Dubai
Runway Dubai
1/1

"Adrift in Paradise" - Fiji Fashion Week, Fiji

FJFW - Fiji
FJFW - Fiji
FJFW - Fiji
FJFW - Fiji
FJFW - Fiji
FJFW - Fiji
FJFW - Fiji
FJFW - Fiji
FJFW - Fiji
FJFW - Fiji
Runway 2016
"Dark Romance" - Hong Kong Fashion Week
Hong Kong AW-2016
Hong Kong AW-2016
Hong Kong AW-2016
Hong Kong AW-2016
Hong Kong AW-2016
Hong Kong AW-2016
Hong Kong AW-2016
Hong Kong AW-2016